En gledelig nyhet – etter mer enn 10 år med ”planlegging” starter byggingen av OVA`s  V/A anlegg rett over påske.
Anlegget er lovet ferdig til neste påske.

Alle medlemmer i OVA har mottatt nærmere informasjon pr e-post. Styret føler det har vært en lang og til tider komplisert prosess for å komme ditt vi nå er, men nå føler vi kun lettelse. Når anlegget er ferdig vil vi alle gi et vesentlig bidrag til renere vann og strand i kilen, noe som er viktig for oss selv og våre etterkommere.

For styret i OVA
Harald Aasebø