Anken fra Br Lie er nå behandlet og avvist av Fylkesmannen i Østfold. Både kommunen og fylkesmannen har avvist anken og den kan ikke ankes videre. Det er den godkjente rammetillatelsen fra kommunen som nå er gjeldende. Arbeidet med planlegging og prising sammen med Cowi er gjenopptatt for fullt.

 

Styret i Oksrødkilen Vann og Avløpslag

Harald Aasebø