Hytteierne i Oksrødkilen…
Vi inviterer til informasjonsmøte for dem som naturlig ligger til Br. Lie sitt anlegg og andre interesserte. Møtet avholdes torsdag 28.juni i Solbukta kl 18.00.
Med hilsen Tormod Lund, Jan Gabrielsen og Jan Fredrik Klette