Gledelig nyhet – sist uke ble vår søknad om rammetillatelse for utbygging av vann- og avløpsanlegg godkjent av Planutvalget i Fredrikstad Kommune.

Dette var det vi trengte for å starte selve prosessen med planleggingen.

Det som nå skjer er at Cowi starter detaljprosjektering av anlegget med trasevalg etc.
Når den foreligger sendes den til kommunen sammen med søknad om igangsettingstillatelse.

Hvor lang tid dette vil ta er det vanskelig å si men jeg kan love at vi ”sitter på ryggen” til de som jobber for oss og pusher de hele tiden.

Det er nå det virkelige ”praktiske” arbeidet starter. Vi vil selvfølgelig holde alle medlemmer løpende oppdatert om fremdriften.

Denne meldingen sendes også til alle medlemmer av hytteeierforeningen, dette for at vi kjenner til at noen ”sitter på gjerdet” og venter på om anlegget blir en realitet. De som vil melde seg på har nå mulighet til å få samme pris, kr 145.000,00 + mva. (Mva vil bli tilbakebetalt) Prisen gjelder for ledning til hytteveggen inkludert kvernpumpe. Påmelding innen 10. april. Etter 10. april vil det bli en økning av prisen.
Påmelding sendes undertegnede.

Det har tatt lang tid siden første kartlegging av interessen for vann og avløp, men nå føler vi at alle møter med kommunen og utbyggere etc. har gitt resultat og nå ser vi ingen hindringer som kan stoppe oss.

Har du spørsmål kontakt undertegnede eller noen av de øvrige i styret i OVA.

Harald Aasebø