Hei !

Sender mail, og opplyser om at veien er åpen i tiden fremover.

Det har vært så uttrolig tidkrevende den siste delen opp mot ” sammenkoblingen” ,med veldig dyp grøft og med sprengning i bunn av denne dype grøften. (Det er de mest tidkrevende grøftene man kan få.) Dermed innså vi nå at vi ikke ville klare å sluttføre sammenkoblingen innen den gitte tiden for vegstengningen før 31.05.11.
Selv om det er få meter igjen så ville ikke dette gå. Uansett så skal vi gå videre med dette hovedanlegget, så snart som mulig, etter sesongen.

Vi vil fortsette å utføre arbeider på anlegget fremover mot sommeren, men altså ikke med stengning av vei.
Vil samtidig takke for samarbeidet mht veistenging, som har vært.

Med vennlig hilsen

Dagfinn Lie
Brødr. Lie AS