Til Oksrødkilen Hytteforening

Hytteeiere

dato 11.02.11

VA – ANLEGG OKSRØDKILEN
Ønsker nå å informere om at vi nå starter i eks. veiareal på grøftestrekningen fra Oksrødkilen mot Grinda.
I den forbindelse varsler vi om at veien vil bli stengt på ukedagene fra mandager kl. 07 til fredag ettermiddager ca kl. 16.00. Dvs at veien vil være åpen for trafikk i helgene.
Vi regner med at 1. dag som dette blir gjeldende er 21.02.11.

Til orientering

Med vennlig hilsen
Brødr. Lie AS

Dagfinn Lie