Slik vi oppfatter det så har alle hytteeierne i Oksrødkilen Hytteeierforening fått

”Pålegg om oppgradering sv separat avløpsanlegg for hytte”
Vi har hatt kontakt med kommunen som ser svært positivt på vårt prosjekt med vann og avløp. De hytteeierne som står på våre lister og har innbetalt kr 6000.- behøver ikke søke om utslippstillatelse innen 1.juni 2011. De som IKKE har innbetalt kan vi ikke ta ansvar for, men det er fortsatt mulig å bli med.

Vannkomiteen i Oksrødkilen Hytteeierforening arbeider med en ny alternativ trase. Man tar sikte på å nå alle som er knyttet til Oksrødkilen Hytteeierforening skal kunne knytte seg til dette anlegget. Dersom det er interesserte hytteeiere fra Østre, vil man jobbe for å finne en løsning for disse hyttene også. Dette gjelder hytter som ligger i lia ned mot kilen eller hytter som ligger nærme hyttene i Oksrødkilen hytteeierforening.

Ta kontakt med Inger-Lise Etholm helst på mail, men hun er også tilgjengelig på telefonen på kveldstid.
noine1@statoilfuelretail.com eller telefon 90 59 09 20

For styret i
Oksrødkilen Hytteeierforening
v/Inger-Lise Etholm