Status Vann og avløp
Grunneier Langgård har anket ekspropriasjonssaken til Br. Lie på grunn av trasevalget. Statens Forurensnings Tilsyn (SFT) er nesten klar med behandlingen av anken fra Langgård. Advokaten til Brødrene Lie vil be om lov til igangsettelse av bygging straks vedtak om ekspropriasjon er klar.

Brødrene Lie er nesten ferdig med å regne ut prisen for hva det vil koste å bygge vann og avløpsanlegget i Oksrødkilen. De venter kun på priser for rørene som skal gå ut i vannet. De vil innkalle styret i Oksrødkilen hytteeierforening snart.

Vedlikehold av vei
Det har blitt lagt på stein, pukk, subbus på øvre del av veien, slik at denne nå er kjørbar igjen. Vi håper at det ikke kommer for kraftige regnskyll med det første, slik at veien ikke blir ødelagt med det første.

Det er bestilt asfalt til reparasjon av veien fra Vikaneveien. Vi er i dialog med de fastboende rett ved Vikaneveien (Oksrødkilen nr. 2).
De vil utbedre lekkasjen i deres oppkjøresel. Det vil også bli lagt et dreneringsrør under veien.

Innbetaling kontingenter
Vår kasserer Dag Jacobsen har jobbet iherdig med å purre opp alle på medlemslisten til Oksrødkilen Hytteeierforening som ikke hadde betalt kontingent de siste årene. Det har resultert i rekord mange innbetalinger, men vi mangler fortsatt noen få.

Vi ber om ar kontingent innbetales til
Konto nr 1121 30 71922 innen 1. juniNB. Det sendes ikke ut giro.

Husk dugnad på stranden lørdag 13 juni

Årsmøte blir 25.juli  kl 16.00