Vi fortsetter vedlikeholdsarbeidet på vår hyttevei

Veien fra Etholm’s hytte og til «øvre parkeringsplass» står nå for tur i forhold til vedlikehold.
Det vil bli lagt ut et lag med resirkulert asfalt på denne strekningen.
Arbeidet er planlagt utført mandag 29. juni.
Det må påregnes litt ventetid i «hyttetrafikken» mens arbeidet pågår.