oks-strandVi ber dere ta med noe redskap – river –trillebår – spader – grensaks  osv– hva dere måtte ha som er nyttig.

Vi minner også om at containeren kun kan brukes til organisk materiale samt plankebiter fra stranden. Det er ikke lov å putte privat avtall oppi – selv om den ikke skulle bli full av avfallet fra dugnaden.  Vi ber om at dere respekterer det! Overholder vi ikke avtalen med kommunen, påkommer det store kostnader når avfallet leveres.

Når vi har gjort oss ferdige – stiller vi med øl og brus til alle! 

Vel møtt!  Dugnad er både hyggelig og nyttig!

 

 

 

 

Årskontingent, veiavgift og «bompenger»

Vi  minner også om  årskontingenten – som forfaller 01. juni. For 2015 er beløpet som avtalt på årsmøtet: Medlemskontingent til hytteforeningen med kr 100, veiavgift med kr 250 og bomavgift med kr 200.

De fleste av oss skal således betale inn kr 550,-  til konto 1121.30.71922. Det er svært viktig å merke innbetalingen med navn og hyttenummer. For de som allerede har betalt – ber vi dere se bort fra denne påminnelsen.

OPPGRADERING AV VEIEN:

Mandag 18.05 ble det avholdt befaring på veien – og arbeidet er så langt godt i rute.

Vi vil legge informasjon om fremdriften på www.oksrodkilen.no – så sjekk hjemmesidene våre nå og da – og hold dere orientert!

God pinse!

Med vennlig hilsen

Styret