Vær voksen nok til å ta det med oss som har fattet beslutningen!

Vi har i dag gjennomført befaring med entreprenøren og beklageligvis har vi fått vite at enkelte hytteiere har oppført seg ufint og respektløs overfor maskinkjøreren.
Slik oppførsel vil vi ha oss frabedt .
Vi ser at det er umulig å gjøre alle tilfredse,  men ber likevel om respekt for det arbeidet som gjøres.
De av dere det gjelder anmodes om å stille på årsmøtet hvor styret vil redegjøre for denne saken.
På vegne av velforeningene
Trond Amundsen
Prosjektleder