Varsel til alle medlemmer av Oksrødkilen hytteeierforening og Østre Oksrød velforening.

Som alle er kjent med – så skal veistrekningen fra Vikaneveien (RV 117) og til Grinda (ved søppelconainerne) skal rehabiliteres.

Etter felles styremøte i begge hytteforeningene ble det søndag 26. april enstemmig vedtatt å akseptere pristilbudet fra Råde Graveservice.

Arbeidet er anslått å vare i ca 1 måned fra 04 mai.
Veien holdes stengt for trafikk i ukedagene fra kl. 8-17.
Veien er således åpen for trafikk fra 17.00-08.00 samt i helger og langhelg.

Vi vet at flere hytter har håndverkere i arbeid – og at dette kan medføre problemer for disse.
Vi erkjenner også at dette er kort varsel.
Vi har registrert at det er stor trafikk ned i området gjennom hele året.
Ut fra dette – samt den dårlige kvaliteten på veien nå – og den kommende høysesongen – har vi besluttet å  sette i gang nå, for å være ferdige med arbeidet før sommerferien inntreffer.

Vi har altså nå (27.04.15)  fått bekreftet fra vår entreprenør at de kan holde veien oppe fra 17.00-08.00 på virkedagene – slik at det blir mulig å levere materialer fra kl. 07.00-08.00 om morgenen.

 

Litt om prosjektet:

Valg av entreprenør:
Vi mottok og vurderte pristilbud fra 4 entreprenører, Brødr. Lie, Veidekke, Brødr. Ødegård og Råde Graveservice. Beslutningen om å velge Råde Graveservice ble gjort både etter pris, kvalitet på tilbudet, og en opplevelse av god oppfølging og seriøs tilnærming i tilbudsfasen!

Grunneiere:
Vi har nå fått aksept fra alle de 4 berørte grunneiere for å gjennomføre dette prosjektet!

Det er opprettet en prosjektgruppe med begge hytteforeningene representert.
Denne består av formenn fra begge hytteforeninger samt Roger Wilhelmsen fra OHF og Trond Amundsen fra ØOV.

Trond Amundsen er Prosjektleder og er den som fremforhandler avtalen med Råde Graveservice.
Kontrakt utformes basert på Norsk Standard.

De fleste hyttemedlemmer har nå betalt – men noen gjenstår.  Vi oppfordrer alle som ikke har betalt om å gjøre dette snarest!

Vi håper arbeidet med veien skal gå i henhold til planen – og at det medfører så få problemer for dere alle som mulig.

 

Med hilsen

Oksrødkilen hytteeierforening og Østre Oksrød Velforening