Godt nytt år til alle!

Det nye året er godt i gang – og endelig er bommen i drift igjen.
Etter igangsettelse i høst – ble den ganske umiddelbart utsatt for hærværk to ganger.
Vi støtte også på noen tekniske problemer – og vi ventet på asfaltering.

Nå ser det ut til at vi har løst utfordringene – bommen er i drift og veien fra grinda til stranda har fått ny og fin asfalt.
Vi håper bommen får stå i fred nå!

Skal du ned på hytta – må du altså åpne bommen for å komme ned på stranda –
enten ved å ringe 90116322
(for de telefonene som er registrert) eller bruke nøkkelbrikke – om du har kjøpt dette.
Man må ringe både for inn og utkjørsel.

Vi ber også alle om å være oppmerksomme på om man har ukjente biler bak seg når man passerer bommen.  Bommen holder seg oppe en stund etter passering – og uvedkommende kan klare å smette inn bak en annen bil.
Ser du en ukjent bil bak deg – så stopp etter passering av bommen – og sørg for at denne lukker seg før du kjører videre.

Veien fra grinda til hovedveien:  Utbedring av denne er nå helt nødvendig – og vi er i prosess med Fredrikstad kommune  og Østre Oksrød Velforeningom utbedring.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.