Dette har jammen tatt tid!  Men nå nærmer det seg!

Da vi ikke lenger kunne vente på asfaltering (Br Lie utsetter stadig), har vi montert en midlertidig fotocelle som skal ivareta sikkerhet. Teknisk er vi nå klare til å ta bommen i bruk.

Merk at  så lenge bommen styres av fotocelle – må man ringe både for å kjøre inn og ut av området.
Når vi får sløyfer i bakken – skal man kun ringe for å komme inn.

Hver og en får en SMS når deres telefonnummer er lagt inn.  I denne  får dere instrukser om hvordan dere skal betjene bommen. Når innbetaling er registrert, blir brikker blir sendt ut pr post til de som skal ha det.

NB: Vi stenger ikke bommen før alle telefonnumre er lagt inn!

Det er nå påmeldt ca 105 hytter – og det mangler ca 50 i forhold til de listene vi har i hytteforeningen.
Send inn påmelding nå – det er dumt å ikke kunne passere når man vil!

Vi håper bommen er i drift innen helgen.  Det betyr at bommen blir nede kontinuerlig frem til påske.
Fra påske til st.Hans blir bommen nede i ukedagene – og oppe i helgen.  Fra st.Hans og ut august blir bommen åpen hele døgnet.

Skulle det være noen problemer – kan dere ta kontakt med en av oss i styret for å få hjelp.  Noen er på hytta i helgen og noen er i nærheten- og kan bistå.