Bommen ble satt i drift fredag 10 oktober. Vi i styret var svært spente – og vurderte å slå oss ned med campingstoler ++ for å følge med på at det virket :-).

Og det virket!

Første kvelden hadde vi ca 50 passeringer, lørdag var en travel dag og vi registrerte ca 200 passeringer. Vi hadde telefon fra 10-15 personer som ikke fikk åpnet bommen av forskjellige grunner – dette ble løst der og da.   Det var en bra start….

Søndagen ble nok litt overraskende for flere av oss. Voldsomt regnvær  hadde bidratt til at det ikke var mulig å kjøre over jordet. Falck og Viking gjorde en solid innsats og bommen fungerte bra.

Overraskelsen var stor  for de som hadde ventet til mandag morgen med å kjøre hjem.
For bommen var borte, var den meldingen vi fikk ca 08.30.
Noen hadde rett og slett hadde brekt av hele armen og fjernet denne.

Dette er hærverk og det er selvfølgelig meldt til politiet.
Vi har fått inn noen observasjoner som er videreformidlet politiet ved anmeldelsen.

Vi ber om innspill fra dere – dersom det er flere som har observasjoner av betydning for saken.
Vår egenandel for slike reparasjoner er kr 10.000.
Hytteieeierforeningen har svært mange andre steder det er mer fornuftig å bruke penger på så vi håper den skyldige blir tatt.

Vi håper bommen er reparert i løpet av tirsdag 14.10.2014.