Etter helgens hærverk er ny bomarm nå på plass og bommen igjen i drift.
Styret er nå helt ajour med å legge inn brukere av bommen.

Har du meldt deg inn, men ikke mottatt velkomstmelding på SMS, er det fint om du sier fra (på mail via våre hjemmesider www.oksrodkilen.no).

Vi ser at det er mye aktivitet i kilen for tiden – mange har håndverkere.
Vi forsøker nå å tenke på alt som kan gjøres for å redusere omfanget av hærverk fremover – eliminere irritasjonskilder.

Alle oppdragsgivere(hytteeiere) må sørge for at sine håndverkere har tilgang til kilen – via hytteeiers mobiltelefon eller ved at dere f.eks låner dem nøkkelbrikker.

Vi holder på å sende ut nøkkelbrikker til de som har bestilt dette. De sendes ut så fort vi har registrert innbetalingen.

I tillegg:
Om noen har hatt besøk av uvedkommende/innbrudd i forbindelse med forrige helg/ødeleggelser av bommen – ønsker vi å høre om det.