Flere hytter melder dessverre om innbrudd i hytter og boder.
Vi ber derfor alle være oppmerksomme og følge med om de ser mistenkelig adferd/personer i kilen.

Styret jobber så godt vi kan med å ferdigstille bomprosjektet – som vi håper skal bidra til færre innbrudd.
Vi kommer  dessverre ikke videre før Br Lie har lagt asfalt.
Siste beskjed fra Br Lie er at dette skal være gjort den første uken av oktober.

Skjema for innmelding av telefonnummer blir klart innen utgangen av denne uken.
Vi vil sende ut en mail til alle medlemmene når dette er klart.

Hilsen Styret.