Bommen er nå så godt som ferdig montert. Målet er å kunne ha bommen i drift til 15. september, men det avhenger av når det blir asfaltert.

Årlig innbetaling for drift av bommen er vedtatt til kr 200 pr hytte/båtplass.
Første innbetaling – som dekker perioden sept 2014- juni 2015 blir nå i august/september. 
Vi sender ut mail om dette samtidig som skjema for registrering ligger klart.

Når innbetaling er registrert – vil de aktuelle telefonnummer for hver hytte bli aktivert.

For neste år (2015/2016) vil innbetalingen til bommen bli inkludert i den årlige innbetalingen til hytteforeningen (og totalt blir kontingenten da kr 550 pr hytte/båtplass).

Vi håper bommen vil redusere tyveri og hærverk – som mange av dere har blitt utsatt for.

Litt om drift og bruk av bommen:

  • Bommen er planlagt å være lukket hvert år fra 15.09 til uken før påske. Fra påske til st.Hans skal bommen være åpen i helgene og lukket i ukedagene.
  • Bommen åpnes ved at man ringer et gitt telefonnummer (nødetater og renovasjon vil også åpne bommen vha telefon)
  • Hver hytte – eller de som kun har båtplass – kan melde inn 2 telefonnummer som det kan ringes fra.  Da bommen hovedsaklig er nede utenom høysesong, håper vi dette er tilstrekkelig for de fleste.
  • Man kan åpne bommen fra hvor som helst i verden:  Man kan f.eks sitte på hytten og ringe bommen åpen for gjester som står ved bommen og venter på å komme inn.
  • Innmelding av telefonnummer for hver hytte/båtplass gjøres via vår hjemmeside www.oksrodkilen.no. Vi vil så fort vi er klare legge ut et skjema som dekker den informasjonen som behøves.  Hver og en hytte må fylle ut dette og sende det inn. Vi tar kun imot denne informasjonen skriftlig. Når årsavgiften for bommen er innbetalt  (kr 200)– blir dine telefonnummer aktivert – og du kan passere.
  • Nøkkelbrikker:  Ved spesielle behov (for eks håndverkere som skal jobbe på hytta om vinteren) kan man kjøpe nøkkelbrikke.  Denne koster kr 500. Styret ønsker å begrense omfanget av disse da dette kan redusere sikkerheten noe (om de blir mistet).
  • Sikkerhet:  To følere blir lagt i veien og sørger for at bommen ikke skal kunne gå ned over en bil samt at bommen automatisk åpner seg når man kjører ut av området.
  • Ved strømbrudd sørger batteribackup for at bommen virker allikevel (blir stående i åpen stilling)
  • Ved feil i GSM nettet går bommen ikke opp.  Skulle dette skje – må brukeren ringe en i styret – som så vil gi instrukser om hvordan man får åpnet bommen.