Nytt styre for 2023/2024 ble valgt slik:
Leder:  Truls Erik Paulsen
Kasserer: Dag Jacobsen
Medlem Roger Wilhemsen
Medlem Ingunn Fosseide
Medlem  Arne Henrik Bjerkeli
Revisor:
Tom Torkildsen
Valgkomitè: 
Kjetil Storli
Inger Lise Etholm