Vi ønsker med dette å minne om at forfallsdatoen for årskontingenten er 01. juni.

For 2023 er beløpet som avtalt på årsmøtet: kr 600.
De som har adresse i Bjerkelunden betaler kr 100 pr år.

Betal inn til konto 1121.30.71922.
Det er svært viktig å merke innbetalingen med navn og hyttenummer/Ny adresse.

Det sendes IKKE ut bankgiro på dette.  Vi setter stor pris på at dere allikevel overholder fristen! Det er så tidkrevende for oss å purre – og purringer er igrunn ikke hyggelig for noen.