Vi varsler med dette om årsmøte i Oksrødkilen Hytteeierforening

Onsdag 24. juli kl. 18.00

Sted:  Enigheten forsamlingshus/ Slevik
Møtet blir avholdt rett i etterkant av årsmøtet i OVA (som begynner kl 16.30 samme sted)

Hold av datoen.

Saksliste kommer når det nærmer seg.