Leif Erik Bye har tatt noen historiske bilder fra kilen i 2022 som han er så snill å dele med oss.
Her ser du den gamle flytebryggen, før den ble fjernet.  Her ser du det siste ordinære årsmøte i flytebrygge-laget.  Her ser du oversiktsbilde fra kilen etter at flytebryggen ble fjernet – fra to vinkler.  Dagen bildene ble tatt var det også springflo!

Foto: Leif Erik Bye