Styret i Oksrødkilen hytteeierforening  leier 3 parkeringsplasser av grunneier Langgård, som vi leier ut videre til gjester i kilen.

Plassene er der «dagparkeringen» har vært.

Følgende er reglene for bruk av disse plassene:

  1. De tre gjesteplassene er merket.
  2. Det er «førstemann til mølla» som gjelder. Er det ledig, er det plass. Det er ikke mulig å reservere/holde av plasser.
  3. Hver bil kan stå inntil 2 døgn i strekk.  Dette fordi vi ønsker at dette skal være et tilbud til mange.
  4. Parkeringen koster kr 100 pr døgn. Prisen gjelder uansett hvor stor del av døgnet man står der.
  5. Parkeringsavgiften betales på vipps til hytteforeningen – bruk vippsnr: 700367Skriv i teksten ditt bilnummer.
  6. Overtredelse av tid eller manglende betaling kan medføre borttauing for eiers regning.

GJesteparkering oksrødkilen