Til alle våre medlemmer.

Styret er blitt gjort oppmerksom på at det finnes en aksjonsgruppe på facebook som heter

NEI til økt eiendomsskatt i Fredrikstad.

Link til denne siden finner dere her.

Gruppen ber om et økonomisk bidrag for sammen å kunne gå til sak mot Fredrikstad kommune.

Vi i styret i Oksrødkilen hytteeierforening er enige om at dette må være en sak hvor det er opp til hver og en hytteeier å bestemme om de vil bidra med penger til denne saken.

Hytteeierforeningen kommer således ikke til å betale noe på vegne av alle.

Eiendomsskatt-w