Styret i hytteeierforeniningen takker for et godt årsmøte.

Gå til referatet ved å klikke her


 

årsmøte