Kjære alle medlemmer i Oksrødkilen Hytteeierforening.

strandfest-20Vi håper dere har hatt en fin sommer i kilen – selv om noen hevder at været ikke var topp.  Selv merket jeg det ikke, da jeg sikkert var for opptatt med en sykkel, båt, kajakk, barnebarn, gjester, bærplukking, grilling eller spising + avislesing, litt soling osv.  Slikt tar jo tid og tar oppmerksomheten vekk fra været 🙂

Det har vært et rart år til nå – og jeg synes vi kunne merke det i kilen.  Det var færre å treffe på på parkeringsplassen, stier og gangveier og på stranden.  Håper dette går over slik at vi er tilbake til normale vaner i 2021.

 

Det ble ikke årsmøte i år.  Det var ikke mulig å leie lokaler.

Klikker du her, finner du årsmeldingen fra styret – hvor det er skrevet litt om hva vi har syslet med det siste året.  Der finner du også den økonomiske oversikten.

Det ble ikke valg…..  Styreformann er på valg hvert år og det er også 2 av styrets medlemmer.  I den situasjonen vi er i nå, har disse sagt seg villig til å sitte ett år til. Om noen skulle ønske dette annerledes, ber vi dere skrive en mail til styret, så får vi se hvordan det evt kan ordnes.
Om ikke det er protester, så står vi på for fellesskapet ett år til!
Kontingent:  Vi foreslår at vi nok et år beholder kontingenten på samme nivå.  Slik det er nå, dekker det våre kostnader.

Saker vi jobber med fremover:

Bredbånd – og dårlig dekning:  Det er mange som har dårlig bredbånd på hytta.  Vi i styret er i gang med å se om det er noe vi kan gjøre for å forbedre dette.
Hjemmesidene våre:  Disse har ikke vært oppgradert til ny versjon på 6 år, så vi gjør noen vurderinger i den forbindelse også.
Dagparkeringen: Vi er for tiden i kontakt med Langaard for å se på løsninger for denne veistrekningen + ordningen med dagparkering.
Veien:  Vi jobber for tiden med å få tettet de hullene som er i veien.

Ta kontakt!

Har dere noe på hjertet?  Har dere forslag til ting vi burde jobbe med for å forbedre livet i kilen?  Send oss en mail på styret@oksrodkilen.no – så vil vi ta det opp til vurdering.

Hilsen styret.