Referat fra årsmøte OHF 29 juli 2017

Sted: gymsal på Slevik skole. kl: 16.00 til 16.50

 

 1. Ingen kommentarer til innkalling, etter forslag fra styret så ble Hans Jacob Seljeskog ble valgt til møteleder.
 2. Antall fremmøtte: 41.
 3. Referat fra 2016: speilet som er montert i krysset ved Grinda er lite, kunne gjerne vært større.
 4. Ingen kommentarer på kart eller hytteliste fra salen. Styret informerte om at ny adresseliste med nye hyttenumre vil komme.
 5. Styrets arbeid for 2016 – 2017 perioden ble gjennomgått.
 • flere har opplevd tyveri etter at bom ble ødelagt
 • styret fikk god tilbakemelding på brevet til kommunen angående flytebrygga
 • spørsmål om ikke OHF kan engasjere seg i en mer langsiktig plan om “å rydde opp” i bryggesituasjonen i kilen.   Styret vil diskutere mer med enkeltpersoner som kan og vil engasjere seg i dette.
 1. Økonomisk oversikt: styret gikk gjennom postene i budsjettet/regnskapet.
  På spørsmål om hvor mange som pr dato ikke har betalt: så antok styret mellom 10 og 20.
 2. Styret foreslå å holde alle poster (kontingent 100 kr, veiavgift 250 kr og bomavgift 200) på samme nivå. Vedtatt
 3. Utgiftsgodtgjørelse til styret: Styret foreslo en utgiftsgodtgjørelse på 1000 kr pr styremedlem. For å dekke utlegg til reiser, bespisning, møter, telefoner etc. Vedtatt.
 4. Styret foreslår å fortsette med samme styresammensetning som i forrige år. Vedtatt.
  Tom Thorkildsen ble gjenvalgt som revisor.
 5. Eventuelt:

–     Stadig ser vi at folk plasserer søppel på utsiden av søppelcontainere.
Styret vil informere på nettsidene om at det gratis søppeltømming på Øra, og at det fortsatt er mulig å kaste glass etc ved gamle Kiwi på Møklegård.

–     Det ble gitt en generell oppfordring til de som har med seg kjæledyr på hytta om sommeren om å sjekke de for flått.

–     Flere vil få nye festekontrakter i fremtiden, kontakt Hans Jacob for å få i gang et felles takstprosjekt.

–     Parkering på stranda: et stadig tilbakevendende lite hyggelig problem, men dette er grunneiers ansvar!

–     Bil på parkeringsplassen nederst mot søppelcontainer står veldig i veien. Dette er også grunneiers ansvar.

 

Hilsen

Kristian Angard, tlf 48192213