Her er årsmeldingen som ble presentert ved årsmøtet i juli 2017:

 

Bommen: Igjen har vi vært gjennom et vinterhalvår med mye problemer med bommen. Vi besluttet å montere sterkere bom med mottaksstøtte og med magnetsikring av bom-armen. Like etter montering ble bom-armen revet av ved hjelp av kjetting/tau fra bil/traktor. Ny bom-arm ble montert og bare en uke senere gjentok hærverket seg. Bommen ble stående åpen en lang periode i vinter/vår og vi har dessverre registrert tyveri av båt på henger samt innbrudd i minst 1 hytte. Hærverkene er politianmeldt og henlagt, men vi har fått dekket reparasjoner minus egenandeler på forsikringen.

 

Veien fra Grinda(aviskassene) og ned til stranda: Fungerer greit, men flere hull skal vi fylle i sommer.

Veien fra Vikaneveien til Grinda: Det har ikke vært problemer med oversvømmelser gjennom året og veien fungerer  meget bra.

Veien fra stranda til enden av veien: Vi fikk lokalisert og drenert ut «oppkomme» på den store parkeringsplassen og var klar til å legge asfalt over plassen. Imidlertid nektet John Oksrød oss å gjøre dette fordi vi hadde sendt brev til kommune/fylke om den totale båtplass situasjonen i kilen.

Fartsbegrensningsskilter: Vi fikk satt opp skilt både like etter avkjøringen fra hovedvei og like etter bommen. I løpet av vinteren er begge skiltene blitt kjørt ned, selv om de står 1 meter fra veikanten, så her er det tydelig at det er noen som misliker at vi begrenser farten.

Vi har satt opp skiltene igjen.

 

Brev til kommune/fylke: Etter vedtak på fjorårets årsmøte sendte vi brev der vi redegjorde for den totale båtplass-situasjonen i kilen. John Oksrød har tatt brevet ille opp og har ved flere anledninger slengt på røret i telefonsamtaler med leder.

Pr. dato er det ingen fastsatt løsning for de 62 båtplassene ved flytebrygga.

 

Hjemmeside,mailadresser og facebookside: Nytt av året er facebookside. Gjennom disse kanalene har vi grei kommunikasjon med medlemmene. Medlemmer som ikke har mailadresse oppfordres til å melde fra til styret.

 

Stranddugnad: Årets dugnad ble gjennomført 27. mai i godt vær med ca. 40 personer som deltok. Det er tydelig at innkalling på hjemmesiden og påminning pr. mail gir resultater.

Dugnaden ble gjennomført på 1,5 time før det ble servert øl/brus/vann. Dugnaden er et fint samlingspunkt for nye og gamle medlemmer. Fredrikstad kommune stilte også i år opp med gratis container. Et premiss for gratis container fra kommunen er at det ikke skal legges annet avfall i containeren enn det som kommer fra dugnaden. Vi informerte godt om dette til alle, men i løpet av kvelden/natta etter dugnaden hadde noen likevel lagt fra seg eget søppel. Dette er veldig leit, og vi håper det ikke får konsekvenser i forhold til mulighetene for gratis container neste år!

 

Sommerfest: Ble gjennomført for første gang 16. juli 2016 med godt oppmøte av store og små. Det ble arrangert forskjellige konkurranser og leker. Alle barna fikk is og fra grillen ble det servert pølser med tilbehør til alle samt drikke. Arrangementet ble så vellykket at vi gjentok det lørdag 8. juli i år.

 

06072017HJS