pipebrannFra og med 1/1 2016 skal eiere av hytter med registrert ildsted bli varslet om mulig tilsyn av pipe.
Varslingen vil skje via Altinn-portalen eller i form av brev.
Imidlertid er etterslepet på registeringen av ildsteder ganske stort, så det er ikke sikkert at en får et slikt varsel med det aller første. Muligens kan det gå opptil et par år før varsling og tilsyn har blitt utført.

Om en har et behov for snarlig ettersyn, ta kontakt med Fredrikstad Kommune.
Mer informasjon kan dere finne her: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Brann–og-feievesen/Feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/
Eventuelt kan du ringe Feiervesenet i Fredrikstad: 69 95 97 75 (telefontid 7.00 – 9.00, 14.00 – 15.00)