kontingent Vi minner med dette om at forfallsdatoen for årskontingenten er 01. juni.

For 2016 er beløpet som i fjor:

Medlemskontingent til hytteforeningen: kr 100,-
Veiavgift: kr 250,-
Bomavgift: kr 200,-

De fleste av oss skal således betale inn kr 550,- til konto 1121.30.71922.

Det er svært viktig å merke innbetalingen med NAVN og HYTTENUMMER. .
Det sparer oss for mye arbeid og dere unngår feilaktige purringer.