Oksrod-soppelIkkematrottene
Vedlagte bilde er tatt denne uken.
Søppel tiltrekker seg rotter og andre dyr, det blir dratt utover – og er en svært dårlig løsning for vårt hyggelige hyttemiljø.
Om containeren er full må den enkelte ta søppelet med seg hjem – eller kjøre det til FREVAR

For åpningstider på frevar – sjekk her