sintmannDet har igjen vært hærverk på bommen.

Bommen står nå «halvt åpen».  Den blir utbedret så raskt som mulig.

Inntil bommen er reparert, kan det være grunn til å være ekstra på vakt i forhold til tyveri og innbrudd.

 

Mvh Styret v/Ingunn