Flere av hytteeierne i Oksrødkilen har festeavtaler som utløper om  ikke så lenge.

I den forbindelse er det godt å vite hvilke regler som gjelder ved reforhandling av avtale.

Trykker du her, kommer du til en artikkel fra Norges Hytteforbund som omhandler forhold det er godt å kjenne til når avtalen skal fornyes.

 

Under finner du også noen tips vi har sakset fra en relevant artikkel:

Råtomtverdien:
For å finne råtomtverdien, tar du utgangspunkt i markedsverdi. Du kan få en pekepinn på markedsverdien ved å se hva tilsvarende tomter er verdsatt til på finn.no.  For å dokumentere verdien, bør du innhente takst fra en autorisert takstmann.

Hvis det er mulig å skille ut en ekstra tomt eller å bygge ut mer for å øke verdien på tomta, skal dette «uutnyttede potensialet» ikke tas med i råtomtverdien, men verdien skal settes som om det ikke er lov å sette opp flere hus enn de som står der i dag.

Verdier som er tilført tomta i festetiden, uansett om det er i din festetid eller av forrige fester, skal trekkes fra før råtomtverdien fastsettes.  Ta derfor godt vare på all dokumentasjon på arbeid som er utført.

Du kan trekke fra investeringer som adkomstvei, tilknytning til vann og avløp, el-tilkobling, drenering, planering og lignende, og dette gjelder uansett om du har kjøpt tjenesten eller utført arbeidet selv.

Bruker du takstmann til å finne markedsverdien på tomta, vil han også kunne vurdere hvor stor verdi du har tilført tomta.