Som vi har skrevet om på vår hjemmeside tidligere, opplever vi stadig hærverk på bommen.

I den sammenheng ber vi hytteeierne om å være spesielt aktsomme på mulige innbruddsforsøk på egen hytte,
samt unormal og/eller uønsket ferdsel i vårt hytteområde.

Vi har til tross for de mange tilfellene av hærverk så langt ikke fått melding om sammenfallende innbrudd, hvilket kan tyde på at det ikke er dette som er årsaken til skadene.
Imidlertid har vi observasjoner som viser at enkeltvise håndverkere forsøker å forsere bommen uten tilgang, hvilket er årsaksforhold som går tilbake på våre egne medlemmer.
Sørg derfor for at du gir nødvendig tilgang til bommen for håndverkere som skal jobbe på din hytte.

Vi har også observasjoner om «unormal oppførsel» fra fastboende i nærområdet, hvilket tyder på at bom er «uønsket» av enkelte.
Sistnevnte understøttes av det faktum at bommen som ble satt opp ved innkjørselen til Stensvik/Basteviken hytteomåde (i bakken overfor Kiwi-butikken), også har vært utsatt for flere gangers hærverk siden den ble satt opp i våres.

Styret vurderer til enhver tid forskjellige muligheter og alternativer.
Ingen bom er imidlertid så sikker at den ikke lar seg forsere dersom man «virkelig vil». Skadeutbedringer koster foreningen vår penger, og forsterkning av bommen det samme.
Vi er i dialog med vår leverandør om alternative løsninger til forsterking av bommen og vil holde dere orientert om  utviklingen.