Referat fra årsmøte OHF 25 juli 2015
Sted: Gymsalen på Slevik skole.
Tid: 1600 til 1700.

1. Det var ingen kommentarer til innkalling og valg av styreleder som møteleder.

2. Antall fremmøtte: 54

3. Referat fra 2014 ble gjennomgått. Styret kommenterte på at farshumper ikke er på plass da en ønsker å se om folk tilpasser farten først.

4. Styrets arbeid for 2014 – 2015 perioden ble gjennomgått.
Kommentarer til dette: Det er synd at knausen i veien ikke ble fjernet. Styret forklarte bakgrunnen til dette, og at dette var etter grunneiers krav.
Det ligger igjen en haug med resirkulert asfalt på en hytteeiers parkeringsplass. Hytteeier fikk lov til å bruke av denne etter at styret fikk brukt det som trengs andre steder.
Åpningstidene til bommen passer båteierne godt.
Veien fra den store parkeringsplass opp bakken (Kyststien): Denne brukes av grunneier, men med for tungt utstyr som er i ferd med å ødelegge veien. Styret vil ta opp dette med grunneier.
Styret anbefalte en kompensasjon på 3000 til hvert enkelt av styremedlemmene grunnet mye jobb i 2014/2015. Det ble vedtatt.

5. Styret kunne bekrefte at de fastboende har betalt sin del av utbedringen på veien over jordet.

6. Styret redegjorde for arbeid med bom og oppstartsproblemene og hærverket vi har opplevd etter at bommen ble satt i drift.
Åpningstider på bommen etter sommerferien ble diskutert. Bommen vil stenges på hverdager fom 17/8 men være åpen i helgene fra fredag kl 16.00. Det vil praktiseres nattestenging fra 2300-07.00 i helgen.
F.o.m 5/10 vil bommen være stengt hele døgnet alle ukedager.

7. Det var ingen kommentarer til den økonomiske oversikten.

8. Nytt styre ble valgt. De tre som var på valg ble foreslått å fortsette. Dette ble vedtatt.

Nytt styre for 2015-2016 er således:
Leder: Hans Jakob Seljeskog.
Kasserer: Dag Jacobsen
Styremedlem: Kristian Angard
Styremedlem: Ingunn Boman Fosseide
Styremedlem: Roger Wilhelmsen

9. Tom Thorkildsen ble valgt som revisor.
10. Eventuelt: Det ble fremmet et ønske om at styret hører med grunneier om båtene som ligger på stranden kan fjernes før sommer- og badesesongen setter inn.

Det ble spurt om det er mulig å sette opp et parkering forbudt skilt ved søppelkontainer? Dette fordi det blir veldig trangt å kjøre forbi når det står parkert en bil på denne plassen.

Det ble spurt om styret kan bistå hytteeiere med å få fjernet trær som skygger og som grunneier ikke vil fjerne. Styret svarte at styret bare kan hjelpe på generelt grunnlag og ikke bistå den enkelte.

Det ble etterspurt fartsdumper på veien, barn leker skilt og at fartsgrensen bør settes til 20 km/t.
Skilt med fartsbegrensning settes opp i uke 33!
De som har hytte rett ved siden av veien synes for øvrig det har blitt mye bedre nå som det har kommet ny asfalt; Det er mindre støy og støv, og folk kjører generelt fint! Vi ser derfor an en periode før vi vurderer behovet for fartsdumper.

Det ble fremmet et ønske om at det monteres reflekser på bommen. Styret arbeider nå med en løsning for dette.

Det blir etablert en festkomite for å prøve å arrangere en sommerfest. Kristin Holt vil sette i gang med dette.

Styret fikk ros for gode nettsider.

Takk for godt oppmøte!
16.08.2015
Styret