Veien er nå ferdigstilt!
Og den har blitt flottere enn noen sinne! Det er en helt annen opplevelse å krysse det jordet nå!

Takk til veikomitèen – som har gjort en flott jobb – og takk til Råde Graveservice.  De har gjort så godt de kan i forhold til grunneiere og brukere av veien – og resultatet er vi veldig fornøyde med!
Og takk til alle dere som har utvist tålmodighet i anleggsperioden.

Nå gjenstår det bare å be dere alle om Å HOLDE FARTEN NEDE – så barn, fotgjengere og syklister har det trygt!

mvh Styret