Det er mulig å søke styret om penger til dekning materialer o.l  til tiltak
som er til glede for hytteforeningens medlemmer.

Dette gjelder f.eks penger til etablering eller reparasjon av trapper og bruer som brukes for adkomst til hyttene. Forutsetningen er at minimum 10 hytter har glede av tiltaket.

Send inn en søknad til styret – så vil det bli vurdert.