Vi ønsker med dette å minne om at forfallsdatoen for årskontingenten er 01. juni.
For 2014 er beløpet som tidligere:
Medlemskontingent til hytteforeningen med kr 100 samt veiavgift med kr 250.

De fleste av oss skal således betale inn kr 350,-  til konto 1121.30.71922 –
det er svært viktig å merke innbetalingen med navn og hyttenummer.
Noen har allerede betalt og deres innbetaling er registrert i våre bøker!

Vennlig hilsen Styret