Det har ved flere anledninger blitt observert uvedkommende på bryggene etter mørkets frembrudd. Ved henvendelse har personene forlatt bryggene raskt uten kommentar….

Hytteeierforeningen har igjen tatt opp kontakten med grunneier vedrørende bom på veien ned til kilen.
Her har vi fått klarsignal for videre forhandlinger om praktiske og økonomiske løsninger.
Det er innhentet 3 tilbud på løsninger med varierte måter å passere bommen. (adgangskort, kode fra mobil)
Styret jobber videre med saken.