Det er lagt ut en ny reguleringsplan for brygger i Oksrødkilen. Det er en generell frist for eventuelle merknader til planprogrammet eller innspill til oppstart av planarbeidet til 28. februar 2013. Merknader sendes Rambøll AS.

Les mer her…