På årsmøtet den 30.juli 2022 ble det vedtatt å øke den årlig avgiften med kr 50.  Den samlede avgift for hytteforeningens medlemmer samt de som kun har båtplass blir således:

Medlemsavgift: 100,-
Veiavgift: 250,-
Bomavgift: kr 250
Samlet årlig kontingent: kr 600,-  

Fristen for innbetaling hvert år er 1.juni. Det blir ikke sendt ut giro – men vi vil sende ut en påminnelse pr mail og via våre hjemmesider.

Innbetaling til kontonr: 1121.30.71922
Husk å merke innbetalingen med hyttens adresse,  hyttenr. og navn på eier!

Oksrødkilen Hytteeierforening

V/Dag Jacobsen