Funksjon Navn Telefon Epost Hytte-adresse:
Styreleder Truls Erik Paulsen 92 41 32 01 mibzaril@hotmail.com Vestre Oksrødkilen 17
Kasserer Dag Jacobsen 90 14 52 45 dag.j@me.com Oksrødkilen 51
Styremedlem Arne Henrik Bjerkeli 90 77 53 96 ahbjerkeli@gmail.com Vestre Oksrødkilen 15
Styremedlem Ingunn Boman Fosseide 91 14 84 80 ingunn.fosseide@tannum.no Vestre Oksrødkilen 36
Styremedlem Roger Wilhelmsen 90 75 05 60 rowi@wiso.no Bjerkelunden 19
Revisor  Tom Thorkildsen  93 44 14 73  Haukeveien 4 A, Bekkestua

SEND EPOST