Vann og avløp – Even O.Jensen

Kontaktinfo ved driftsforstyrrelser/vannlekkasje/hjelp med pumpestasjon
Hverdager:    69 32 94 89 / post@evenojensen.no
Kveld/Helg:    91 35 24 84 / alternativt send sms
Hans Petter:  91 35 24 82 / alternativt send sms
Christopher:  91 35 24 85 / alternativt send sms

Oksrødkilen Vann – og Avløpslag SA (OVA)

Leder
Roger Wilhelmsen
epost
mobil: 90 75 05 60

Oksrød hovedanlegg for vann- og avløp SA (OHVA)

Kontaktinfo ved driftsforstyrrelser/vannlekkasjer/hjelp med pumpestasjon

Brødr. Lie AS
Dagfinn Lie
epost
91 56 01 35

Leder:
Stein Reidar Olberg
mobil: 91 10 23 29