Ved rydding i gamle papirer etter min far Gunnar Jacobsen, har jeg funnet noen eks av bladet «Vindusposten». Dette er en info avis om Oksrødkilen og ble etablert i 1927. Etter det jeg har klart å finne ut så er det Henrik Carlsen, som bodde i hytte nr 1139 og litt senere min far, hytte 1164 som var redaktører. Jeg har tre utgaver fra 1927, men de er så svake i trykket at det er vanskelig å gjengi skriften.

Derimot er et eks fra avisens 65 års jubileum i meget god stand. Klikk på bildet for å laste ned.

Dag Jacobsen (hytte nr. 1164)