Fra brannen i 1955 der tre hytter brant ned. Brannen stoppet ved Leif Arnesens hytte nr. 1243