Medlemsregisteret

Hjelp oss med å holde registeret over hytteeiere oppdatert!

Er du ny i kilen, har du flyttet – eller byttet telefonnummer?
Har du ny mailadresse – eller overdratt hytta til barna?

Gå til skjemaet her og meld inn din kontaktinformasjon.

Ønsker du å komme i kontakt med styret vedr andre saker, kan vi lett nås på mail: Styret@oksrodkilen.no