• Vanlig husholdningsavfall kan hives i containere ved stranden og ved «Grinda» (krysset ved aviskassen).
  • Kildesortering (for glass, flasker, melkekartonger, tøy,..) finnes på Kiwi.
  • Det er miljøstasjon på Shellstasjonen på Ørebekk.

Ellers er det er levering av søppel på Frevar på Øra (like ved gamlebyen).
Klikk på lenken for informasjon om åpningstider og priser.