Referat fra årsmøte i OKSRØDKILEN HYTTEEIERFORENING
Lørdag 30. juli 2022 kl 17.00
Sted:  Enigheten forsamlingshus/ Slevik

 1. Det var ingen kommentarer til innkallingen og etter forslag fra styret ble Ingunn Boman Fosseide valgt til møteleder.
 2. Antall fremmøtte: 27 som representerte ca 160 hytter
 3. Referat fra årsmøtet 2021: Det var ikke noe ønske om at denne ble lest opp
 4. Styrets arbeid 2021-2022: Meldingen ble lest opp og det var ingen spørsmål rundt styrets arbeid
 5. Økonomisk oversikt – ble gjennomgått uten noen kommentarer.
 6. Forslag kontingent, veiavgift og bom:
  Styrets forslag om å øke kontingenten tilknyttet bommen med kr 50 grunnet prisøkning fra grunneier ble vedtatt.
  Årlig kontingent blir således kr 600 pr år. De som har adresse i Bjerkelunden betaler kr 100 som før for medlemsskap i hytteeierforeningen.
 7. Valg av styre, revisor og valgkomitè

Hans Jakob Seljeskog og Kristian Angard gikk ut av styret.  Vi takker for flott innsats for fellesskapet gjennom mange år fra begge!

Nytt styre ble valgt slik:
Leder:  Truls Erik Paulsen
Kasserer: Dag Jacobsen
Medlem Roger Wilhemsen
Medlem Ingunn Fosseide
Medlem  Arne Henrik Bjerkeli
Revisor:
Tom Torkildsen
Valgkomitè: 
Kjetil Storli
Inger Lise Etholm

 1. Eventuelt:

Endringer av vedtektene  Det ble vedtatt å vente med endringer av vedtektene til neste årsmøte da disse forslagene kom inn for sent, og da det nå ble etablert et nytt styre.