Vedlagt følger referat fra styret for arbeid og aktiviteter vi har hatt i 2020.
Denne formen da årsmøtet utgikk på grunn av Covid 19 pandemien.

Årsmelding for Oksrødkilen Hytteeierforening 2019-2020

Bommen: Har fungert gjennom hele året uten hærverk/problemer. Det er tydelig at videoovervåkingen fungerer.

Veien fra Grinda(aviskassene) og ned til stranda: Fungerer greit. Noen naturlige dumper etter asfaltering fører til at farten reduseres. Noen huller i asfalten må ordnes.
Veien fra Vikaneveien til Grinda: Ingen problemer med oversvømmelser gjennom året, og veien fungerer bra.
Veien fra stranda til enden av veien: Veien er humpete langs stranda, men dermed reduseres farten.Fra stranda er veien OK fram til stor parkeringsplass. Det er videre oppover fylt på med grov grus for å hindre utvasking.

Båtplass-situasjonen i kilen: Forslag til reguleringsplan for flytting av flytebrygga til Bondebrygga ble vedtatt i 26.3. 2020. Vi jobbet hardt for å få politikerne til å se at den foreslåtte løsningen er dårlig og at vi hadde en alternativ plassering. Vi sendte 5.5.2020 klage på vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Viken, tilsvar til kommentar til klage 11.6.2020 ,og vi venter spent på resultatet.

Hjemmeside, mailadresser og facebookside: Vi har grei kommunikasjon med medlemmene gjennom disse kanaler.

Gate/Postadresser: Fredrikstad kommune har registrert alle hytter på ny adresse. Vi henstiller alle til å merke hyttene med ny adresse. Styret kan formidle pene aluminiumsskilt til en overkommelig pris.

Stranddugnad: Årets dugnad ble gjennomført 23. mai i fint vær. Med smått og stort var det ca. 60 personer som deltok. Dugnaden gikk greit unna og i løpet av 1 time var alt ryddet og folk var klare for forfriskninger og sosialt prat.

Sommerfest: Lørdag 18. juli inviterte vi igjen til familiefest på stranda. Til tross for dårlig værvarsel møtte 40-50 små og store opp og det ble noen fine timer med leker og konkurranser. Det smakte med varme pølser og diverse drikke. Gode tilbakemeldinger på tiltaket. En eldre dame sa hun hadde feriert her siden 1960 og aldri opplevd et så fint arrangement for barna.
. 20072020HJS

Oksrødkilen Hytteeierforening kontooversikt 2020