Referat fra årsmøte OHF 28 juli 2018

Sted: Enigheten, rett nedenfor Slevik skole.Tid: 1600 til 1645

 

 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling.
  Ingen kommentarer til innkalling, etter forslag fra styret så ble Hans Jacob Seljeskog ble valgt til møteleder.

 

 1. Navnefortegnelse, eventuelt fullmakter.
  Antall fremmøtte: 41.

 

 1. Referat fra årsmøtet 2017.
  Ingen kommentarer.

 

 1. Kart med hyttenummer + medlemsliste.
  Styret oppfordret å ta kontakt med styret etter årsmøtet for å rette opp eventuelle feil i medlemslisten. Er en usikker på den nye hytteadressen så er: http://www.seeiendom.no/ et anbefalt sted å kontrollere. Styret informerer om at de nye hytteadressene ikke er postadresser!

 

 1. Styrets arbeid 2017-2018.
  Ingen spørsmål rundt styret arbeid.Andre kommentarer:
  Dårlig / variabelt telefonsignal er nok mest sannsynlig årsak til at noen har opplevd ingen respons fra bom når en ringer den opp for å åpne.Hans Jacob informerte rundt parkering på stranden: dette er grunneiers “sak”. OHF bestemmer ikke over dette. På spørsmål om eventuell handikap-parkering på stranden, så skal styret ta opp dette med grunneier Oksrød.

  Styret jobber med å formalisere en avtale med grunneiere av ”sandgropa” for å ha muligheten for dagparkering. Pr i dag eksisterer det ingen avtale.

  Spørsmål om noen utvikling rundt flytebrygga. Svar fra styret: nei, kun spekulasjoner.

 

 1. Økonomisk oversikt
  Ingen spørsmål, regnskap og budsjett er vedtatt.
 2. Forslag kontingent, veiavgift og bom.

  Styret forslag ble vedtatt. Dvs uendrede satser: kontingent: 100 kr, veiavgift: 250 kr, bom: 200 kr. Tilsammen 550 kr.
 3. Forslag til vedtektsendring.
  Det har blitt fremmet forslag om et tillegg til §7 i våre vedtekter fra Inger-Lise Etholm.
  Forslaget er: “Det er kun hytteeiere som har betalt kontingent/avgifter som har stemmerett og / eller som kan komme med forslag til Årsmøtet.”Dette ble vedtatt.

 

 1. Utgiftsgodtgjørelse til styret.
  Styrets forslag til 1000 / pr styremedlem / år ble vedtatt. (uendret).
 2. Valg av styre og revisor.
  På valg i år så er Dag Jacobsen, Hans Jacob Seljeskog, Kristian Angard. Revisor Tom Torkildsen er også på valg. Alle har sagt seg villige til å fortsette.Årsmøtet valgte de foreslåtte.
 3. Eventuelt.
  Styret oppfordrer alle til å fjerne søppel, gjerne også det som ikke er ditt eget!Det har vært en episode med jakt av gås på stranda på dagtid. Er dette lov? Det opplevdes som meget ubehagelig med små barn som løp rundt omkring. Styret skal se på saken. Mulig dette var relatert til avliving av en skadet gås, men styret vet ikke.Det ble oppfordret til å se etter kjæledyrenen sine, det er mye flått i skogen!